BASISONDERWIJS../Basisonderwijs/Kerndoelen.html
VOORTGEZET ONDERWIJS../Voortgezet_Onderwijs/Algemeen.html
SPECIAAL ONDERWIJS../Speciaal_Onderwijs/Algemeen.html
 
 


Een serie van 10 muzieklessen waarin een mengeling van internationaal en nieuw Nederlands liedrepertoire door de leerlingen en leerkrachten aangeleerd wordt.


Samba Salad sluit zich hiermee aan bij ‘Muziek Telt’, een initiatief van het Muziek Centrum Nederland, Fonds voor Cultuurparticipatie en Kunstfactor. Doel van ‘Mijn School Swingt’ is zoveel mogelijk kinderen te laten zingen op de basisschool. Samba Salad wil de scholen stimuleren zich te profileren als een swingende en zingende school. Zingen is niet alleen leuk en ontspannend, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, rekenen en sociale vaardigheden van kinderen. Het uiteindelijke doel is dat de school zich voorneemt om structureel aandacht te geven aan samen zingen en dit wil vastleggen in het schoolplan.


Voor het project krijgen de docenten en leerlingen toegang tot een besloten website met liedteksten, mp3 bestanden, tips voor het zingen en achtergrondinformatie over de herkomst van het aangeboden liedrepertoire. Na afloop van het project blijft de website toegankelijk voor leerlingen en docenten. Het is de bedoeling dat de leerkracht(en) zelf ook de liedjes regelmatig met de leerlingen in de klas zingt.


Uitgangspunt zijn het uitgebreide muziek- en liedrepertoire van Samba Salad én een selectie van werken uit de populaire ‘Playground’ compilatiereeks van het befaamde internationale platenlabel Putumayo.  Behalve het zingen in verschillende talen zoals Nederlands, Engels, Spaans, Frans en in Swahili is er ook aandacht voor de presentatie.


Aansluitend op de zangles en na schooltijd is het ook mogelijk deel te nemen aan een  workshop serie Muziek en theater waarin veel aandacht voor dans, theaterspel en muziek.


De twee of drie docenten van Samba Salad werken voor de begeleiding van de zang met zowel muziekbanden als muziekinstrumenten zoals piano, gitaar en percussie. Door deze aanpak is het mogelijk om met een grotere groep van maximaal 60 kinderen gedurende een uur te werken. In het project werken de begeleiders Rita Iny en Herman Link samen met de kinderen en leerkrachten toe naar een presentatie op de laatste dag voor ouders en buurtbewoners. Optioneel is een extra optreden voor een buurthuis, bejaardencentrum en/of verzorgingstehuis in de buurt.


GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR www.mijnschoolzingt.nl

Mijn School Zingt

Informatie

 

workshops voor kinderen, samba salad, schoolvoorstellingen, kindermuziek, jeugdmuziek, kinderconcerten, workshops op school, zing in school, school op stelten, schoolmuziek, muziekeducatie, schoolprojecten, zang, dans, muziek, percussie, kinderliedjes, samba, liedjes schrijven, dansen op school, schoolfeest, zingen en dansen op school, kinderen maken muziek, muziek telt, kunsteducatie voor kinderen, cultuureducatie voor het onderwijs, jeugdconcerten, kinderconcerten, kindermuziek.com, Samba Salad, kinderen maken muziek, workshops voor voortgezet en speciaal onderwijs, workshops voor het basisonderwijs, muziekeducatie voor de jeugd.